Połącz Akwarium z urządzeniem mobilnym
Nowe oprogramowanie do pracy ze komputerami akwariowymi bardzo ułatwia czynności w zakresie opieki i hodowli. Zawsze należy używać aktualnej wersji oprogramowania.
Aplikacja AquaMonitor pozwala monitorować parametry mierzone w akwarium. Za pomocą tabletu, komputera PC lub Mac. Współpracuje z komputerem ARMX. Inna aplikacja AquaReefMeter ma harmonogramy czasowe dla tych parametrów. Przedziały czasowe wykresów można regulować. Może to być np. rejestr zmian parametrów w minutach, godzinach lub dniach. Wyniki te można zapisać w pliku CSV, a następnie łatwo edytować.
Za pomocą aplikacji AquaReefMeter można wgrać nowszą wersję oprogramowania układowego do wszystkich komputerów ARM/ARX/ARMX. Aplikacja AquaMonitor umożliwia kalibrowanie wszystkich wejść do mierzenia parametrów oraz zaprogramować wyjścia sterujące w bezprzewodowej listwie zasilającej. A wszystko za pomocą komputera PC, Mac lub Tabletu. Obie aplikacje komunikują się on-line komputerami ARM/ARMX. Zaprojektowane są do zdalnego przesyłania danych w obu kierunkach za pośrednictwem sieci LAN z możliwością połączeń internetowych za pomocą WiFi.
Pobieranie
AquaMonitor - aplikacja dla ARMX
Firmware dla komputera ARMX
Aplikacja w wersji 7.XX, dedykowana dla platform MS Windows, Mac OS X, Android. Kompatybilna z trybem AP kontrolera ARMX.
Pełna obsługa komunikatów SMS za pomocą aplikacji AquaMonitor
02-09-2019
08-08-2019
Dostosowano urządzenie do pełnej obsługi za pomocą aplikacji AquaMonitor. Możliwa zdalna kalibracja wszystkich parametrów, ustawianie wyjść sterujących w bezprzewodowej listwie zasilającej, szybkie i wygodne konfigurowanie sieci WiFi - wszystko zdalnie.
Wyświetlanie wszystkich mierzonych parametrów
Kalibracja wszystkich wejść pomiarowych
Programowanie ustawień wyjść sterujących (1-6) w bezprzewodowej listwie zasilającej
Usprawniono kalibrację elektrod jonoselektywnych.
04-05-2019
25-04-2019
Wprowadzono język polski do Menu komputera.
Konfigurowanie połączenia Wi-Fi w urządzeniu za pomocą połączenia AP
20-04-2019
Poprawiono wprowadzanie nazwy sieci i hasła-przesuwanie tekstu.
Aplikacja wymaga Firmware 1.47 lub nowszego, władowanego do komputera ARMX.
Dodano kolejne komendy sterowania z aplikacji zewnętrznej.
20-03-2019
Przystosowanie do pomiaru Mg (magnez) zamiennie na wejściu ORP. Dostosowano pomiar elektrodą jonoselektywną AX-Mg. Poprawiono stabilność pomiaru Cl (chlor) zamiennie na wejściu PO4.
04-03-2019
MS Windows
20-09-2019
25-02-2019
Uaktywniona dokładność pomiaru 0.001 mg/l dla PO4. Przystosowanie do pomiaru elektrodą ARMARX typ AX-PO4. Poprawiona stabilność pomiaru Ca.
iOS iPad 32/64 bit
20-09-2019
20-09-2019
Mac OS X
22-02-2019
Naprawiony pomiar Ca. Zwiększona dokładność oraz stabilność pomiaru Gc. Poprawiony pomiar GH oraz KH. Uaktywniony pomiar ORP na dolnym środkowym gniazdku BNC.
Android (tablet)
20-09-2019
MS Windows
Zamieniono miejscami wejścia pomiarowe Ca / ORP w celu przystosowania wejścia pomiarowego dla elektrody Ca. Poprawiono stabilność pomiaru Ca oraz Gc (zasolenie)
08-08-2019
09-02-2019
MS Windows 64 bit
08-08-2019
Uaktywniono pełną obsługę pomiaru PO4. Dodano pomiar Cl (chloru) przełączany opcjonalnie w miejsce PO4. Dodano wpisanie zawartości Mg.
03-02-2019
Mac OS X
08-08-2019
Android (tablet)
08-08-2019
Krytyczna poprawka dotycząca odczytu pomiarów. Poprawiona kalibracja pomiaru gęstości Gc oraz pomiaru Ca i NO3.
02-02-2019
AquaReefMeter - aplikacja dla ARM/ARX/ARMX
Poprawka obsługi klawiszy. Dodany tryb AP dla szybkiego podłączenia tabletu, notebooka, itp.
01-01-2019
MS Windows 32 bit
22-12-2018
Dodana obsługa histerezy załąćzania wyjść dla wszystkich parametrów pomiarowych.
24-12-2018
MS Windows 64 bit
22-12-2018
Wersja inicjacyjna v.1.10 - wersja oprogramowania układowego, załadowana we wszystkich nowych kontrolerach ARMX
22-12-2018
Mac OS X
22-12-2018
22-12-2018
Android (tablet)
Firmware dla komputera ARM
iOS 32bit (iPad)
29-04-2019
11-11-2018
Poprawka w ustawieniach ręcznych parametrów sterujących wyjściami. Dodano opcję Histerezy dla ORP - Redox
iOS 64bit (iPad)
29-04-2019
Obsługa nowej wersji ARM z listwą 230V bezprzewodową. Poprawiony odczyt temperatury.
21-11-2017
Usunięty błąd objawiający się losowym wyłączaniem wyjścia. Dodano wsparcie dla ujemnego redox (ORP minus).
27-02-2015
iOS iPhone / iPad wersja dostępna dla zarejestrowanych uzytkownikow aplikacji zainstalowanej w trybie AD-HOC dla wskazanego urządzenia, po podaniu numeru UDID.
Firmware dla komputera ARX
Dodano możliwość wpisania do 30 znaków dla SSID i hasła dla sieci WiFi. Zapis konfiguracji WiFi poprzez port USB. Przed zapisem ustawień WiFi należy wcisnąć i przytrzymać przyciski 3+4.
16-07-2017
Instrukcje obsługi
Wprowadzono nowe procedury odczytu danych. Transmisja danych z ARX do urządzeń zewnętrznych została przyspieszona.
16-07-2017
Manual for ARMX computer
24-09-2019
Naprawiono błąd z pompami F-Generator. Dodano możliwość zapisania i załadowania 20 alertów SMS.
08-01-2017
Manual for ARMX computer
05-06-2019
Starsze wersje Aplikacji
Manual for ARMX computer
20-04-2019
MS Windows 32 bit
(Windows 10 tested)
Instrukcja obsługi ARMX v1.3X
09-02-2019
(Windows 10 tested)
MS Windows 64 bit
Instrukcja obsługi ARMX v1.2X
23-12-2018
MS Windows 32 bit
(Windows 7 tested)
Instrukcja obsługi ARMX v1.1X
21-12-2018
MS Windows 64 bit
(Windows 8.1 Pro tested)
Mac OS X
(Yosemite 10.10.4 tested)
08-12-2018
Instrukcja obsługi ARM v5.XX
Mac OS X
(Yosemite 10.10.4 tested)
Instrukcja obsługi ARM v3.30
01-03-2015
iPad iOS 7/8.x
(8.3 tested)
Android
Old, working on 4.4
Instrukcja obsługi ARX v5.5X
31-12-2017
Starsze wersje Aplikacji tylko pod MS Windows
Instrukcja obsługi ARX v5.4X
10-07-2017
Instrukcja obsługi ARX v5.3X
MS Windows 32 bit
01-03-2017
MS Windows 64 bit
Akwarium słodkowodne, słonowodne, terrarium oraz inne
Tylko Ty decydujesz co może być kontrolowane...
(c) 2019 by ARMARX. Powered by aquareefmeter.com