Connect your Aquarium to mobile device
New software working with controllers to the aquarium makes it very easy steps in the care and breeding. Always use the current version of the software.
The AquaMonitor application allows you to monitor the parameters measured in the aquarium. Using a tablet or PC or Mac. Works with the ARMX computer. Another AquaReefMeter application has time schedules for these parameters. The time interval of the charts can be adjusted. It can be e.g. a record of parameter changes in minutes, hours or days. These results can be saved to a CSV file and then easily edited.
Using the AquaReefMeter application, you can upload a newer firmware version to all ARM / ARX / ARMX computers. The AquaMonitor application allows you to calibrate all inputs to measure parameters and program the control outputs in a wireless power strip. And all with a PC, Mac or Tablet. Both applications communicate on-line with ARM / ARMX computers. They are designed for remote data transfer in both directions via LAN with the possibility of internet connections via WiFi.
Download
AquaMonitor - Application for ARMX
Firmware for ARMX computer
Application in version 7.XX, dedicated to MS Windows, Mac OS X, Android platforms. Compatible with the ARMX controller AP mode.
Pełna obsługa komunikatów SMS za pomocą aplikacji AquaMonitor
02-09-2019
08-08-2019
Dostosowano urządzenie do pełnej obsługi za pomocą aplikacji AquaMonitor. Możliwa zdalna kalibracja wszystkich parametrów, ustawianie wyjść sterujących w bezprzewodowej listwie zasilającej, szybkie i wygodne konfigurowanie sieci WiFi - wszystko zdalnie.
Display of all measured parameters
Calibration of all measuring inputs
Programming control output settings (1-6) in the wireless power strip
Usprawniono kalibrację elektrod jonoselektywnych.
04-05-2019
25-04-2019
Wprowadzono język polski do Menu komputera.
Configuring the WiFi connection on your device using an AP connection
20-04-2019
Poprawiono wprowadzanie nazwy sieci i hasła-przesuwanie tekstu.
Application requires Firmware 1.47 or newer, installed on ARMX computer.
Dodano kolejne komendy sterowania z aplikacji zewnętrznej.
20-03-2019
Przystosowanie do pomiaru Mg (magnez) zamiennie na wejściu ORP. Dostosowano pomiar elektrodą jonoselektywną AX-Mg. Poprawiono stabilność pomiaru Cl (chlor) zamiennie na wejściu PO4.
04-03-2019
MS Windows
20-09-2019
25-02-2019
Uaktywniona dokładność pomiaru 0.001 mg/l dla PO4. Przystosowanie do pomiaru elektrodą ARMARX typ AX-PO4. Poprawiona stabilność pomiaru Ca.
iOS iPad 32/64 bit
20-09-2019
20-09-2019
Mac OS X
22-02-2019
Naprawiony pomiar Ca. Zwiększona dokładność oraz stabilność pomiaru Gc. Poprawiony pomiar GH oraz KH. Uaktywniony pomiar ORP na dolnym środkowym gniazdku BNC.
Android (tablet)
20-09-2019
MS Windows
Zamieniono miejscami wejścia pomiarowe Ca / ORP w celu przystosowania wejścia pomiarowego dla elektrody Ca. Poprawiono stabilność pomiaru Ca oraz Gc (zasolenie)
08-08-2019
09-02-2019
MS Windows 64 bit
08-08-2019
Uaktywniono pełną obsługę pomiaru PO4. Dodano pomiar Cl (chloru) przełączany opcjonalnie w miejsce PO4. Dodano wpisanie zawartości Mg.
03-02-2019
Mac OS X
08-08-2019
Android (tablet)
08-08-2019
Krytyczna poprawka dotycząca odczytu pomiarów. Poprawiona kalibracja pomiaru gęstości Gc oraz pomiaru Ca i NO3.
02-02-2019
AquaReefMeter - application for ARM/ARX/ARMX
Poprawka obsługi klawiszy. Dodany tryb AP dla szybkiego podłączenia tabletu, notebooka, itp.
01-01-2019
MS Windows 32 bit
22-12-2018
Dodana obsługa histerezy załąćzania wyjść dla wszystkich parametrów pomiarowych.
24-12-2018
MS Windows 64 bit
22-12-2018
Wersja inicjacyjna v.1.10 - wersja oprogramowania układowego, załadowana we wszystkich nowych kontrolerach ARMX
22-12-2018
Mac OS X
22-12-2018
22-12-2018
Android (tablet)
Firmware for ARM computer
iOS 32bit (iPad)
29-04-2019
11-11-2018
Poprawka w ustawieniach ręcznych parametrów sterujących wyjściami. Dodano opcję Histerezy dla ORP - Redox
iOS 64bit (iPad)
29-04-2019
Supports new ARM with 230V wireless strip. Fixed temperature reading.
21-11-2017
Fixed a bug that turned off random output. Added support for negative redox (ORP minus).
27-02-2015
iOS iPhone / iPad version available for registered users of the application installed in AD-HOC mode for the indicated device, after entering the UDID number.
Firmware for ARX computer
Added up to 30 characters for SSID and password for WiFi network. Record configuration of WiFi via USB port. Before writing down the WiFi settings, press and hold the 3 + 4 buttons.
16-07-2017
Manuals
New reading procedures have been introduced. ARX data transfer to external devices has been accelerated.
16-07-2017
Manual for ARMX computer
24-09-2019
Fixed issue with F-Generator pumps. Added ability to save and load 20 SMS alerts.
08-01-2017
Manual for ARMX computer
05-06-2019
Old Application versions
Manual for ARMX computer
20-04-2019
MS Windows 32 bit
(Windows 10 tested)
Manual for ARMX v1.3X
09-02-2019
(Windows 10 tested)
MS Windows 64 bit
Manual for ARMX v1.2X
23-12-2018
MS Windows 32 bit
(Windows 7 tested)
Manual for ARMX v1.1X
21-12-2018
MS Windows 64 bit
(Windows 8.1 Pro tested)
Mac OS X
(Yosemite 10.10.4 tested)
08-12-2018
Manual for ARM v5.XX
Mac OS X
(Yosemite 10.10.4 tested)
Manual for ARM v3.30
01-03-2015
iPad iOS 7/8.x
(8.3 tested)
Android
Old, working on 4.4
Manual for ARX v5.5X
31-12-2017
Old Application versions for MS Windows only
Manual for ARX v5.4X
10-07-2017
Manual for ARX v5.3X
MS Windows 32 bit
01-03-2017
MS Windows 64 bit
Salt and fresh water type aquariums, terrariums and each other
Only You decide what can be controlled...
(c) 2019 by ARMARX. Powered by aquareefmeter.com